Dezvolt.md
58373787_664273534056831_6709030866753945600_o.jpg

Inițiative civice

Granturi pentru inițiative civice

Vă recomandăm să consultați Ghidul de depunere a dosarului de grant înainte de a elabora propunerea de proiect.


Bugetul propus spre finanțare

1.000-10.000 euro

Durata finanțării

3-12 luni

Termenul-limită de
depunere a dosarului

vineri, 31 mai 2019

Organizații eligibile

prioritate va fi acordată organizațiilor societății civile de nivel local, inițiativelor civice, organizațiilor nou-înființate, grupurilor civice

Eligibilitate pentru
finanțare repetată

da

Documente obligatorii

1. Formular de solicitare a finanțării | DESCARCĂ AICI -> (RO), (RU)

2. Portofoliul de proiecte | DESCARCĂ AICI -> (RO), (RU)

3. Bugetul detaliat al propunerii de proiect | DESCARCĂ AICI -> (RO)

4. CV-uri ale echipei de implementare

5. Ultimul extras din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale

6. Copia statutului

Opțional pot fi atașate și alte documente (rapoarte de audit, acorduri de parteneriat, etc.).