Dezvolt.md

Media

OSC-urile din regiunea de sud a țării au fost informate despre oportunitățile proiectului Dezvolt.md

Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, partenerul Proiectului în regiunea de sud a țării, a organizat în orașele Cimișlia, Căușeni și Cahul trei sesiuni de informare privind oportunitățile programului de grant, finanțat în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Sesiunile de informare au fost adresate potențialilor beneficiari ai programului - organizațiile societății civile înregistrate în Republica Moldova, ce își desfășoară activitatea în afara Chișinăului și sunt direct responsabile de implementarea Proiectului. Scopul respectivelor sesiuni este de a informa potenţialii aplicanţi cu privire la oportunitățile Programului de grant, în contextul primului apel pentru propuneri de proiecte, ce se va finaliza în data de 31 mai 2019.

La cele trei sesiuni de informare au participat peste 200 de reprezentanți ai Organizațiilor Societății Civile, reprezentanți ai autorităților publice locale, mass-media. Profilul organizațiilor obștești reprezentate în cadrul evenimentului a fost variat, printre acestea fiind Agenția de Democrație Locală, Asociația Nevăzătorilor, Clubul de Femei Comunitatea, Asociația pentru Drepturile Omului comitetul Helsinki, Asociația Obșteașcă Tineri pentru Tineri. 

În timpul sesiunilor de informare, potențialii  beneficiari ai Programului de grant au fost familiarizați cu termenii și condițiile Ghidului de solicitare a finanțării, cu  procedura de depunere a propunerilor de proiecte pentru apelul lansat. Totodată, au fost abordate și alte aspecte importante din procesul de elaborare a propunerilor.

Toate sesiunile de informare, organizate în sudul țării, au fost moderate de către Marc Mazureanu, reprezentantul ”ADEPT” și Mircea Eșanu, team-liderul Proiectului, care au încurajat organizațiile societății civile să profite de oportunitățile de finanțare oferite în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Societății Civile la Nivel Local în Republica Moldova”.