Dezvolt.md

Media

Proiectul Dezvolt.md a fost prezentat în regiunea Centru a Republicii Moldova

Asociația pentru Politica Externă a organizat trei sesiuni de informare în regiunea Centru a Republicii Moldova (în or. Orhei, Anenii Noi și Chișinău).

Scopul acestor evenimente a fost informarea reprezentanților organizațiilor societății civile (OSC) la nivel local despre oportunitățile acestora de a beneficia de suport financiar nerambursabil în cadrul proiectului ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova ”, finanțat de Uniunea Europeană (UE) și Fundația Konrad Adeanauer Stiftung (KAS).

Pe parcursul sesiunilor de informare, participanții au fost informați despre scopul și obiectivele proiectului, durata, suma totală, precum și tipurile de granturi oferite. De asemenea, reprezentanții OSC-lor au fost informați cu privire la activitățile eligibile și neeligibile pentru a beneficia de un grant nerambursabil, care se înscriu în condițiile înaintate de către finanțatori. Un alt aspect important discutat pe larg în timpul sesiunii a fost documentele necesare pentru depunerea dosarului și data limită pentru fiecare tip de grant.

Întrebările adresate de participanții din cadrul acestor două sesiuni de informare au vizat elaborarea bugetului, criterii de eligibilitate pentru alte organizații/instituții de stat în afară de OSC-ri înregistrate, posibilitatea de a stabili parteneriate cu alte OSC-ri inclusiv administrația publică locală, eligibilitatea OSC-lor din regiunea transnistriană și dacă vor fi granturi separate în acest sens, implicarea experților internaționali etc (anexat lista de întrebari). În același timp, toți cei prezenți au fost încurajați să consulte pagina web oficială a proiectului, inclusiv să adreseze întrebări pe marginea proiectului la adresele de mail indicate în materialele informative recepționate.

COMUNICATdezvolt.md