Dezvolt.md

Media

Proiectul Dezvolt.md a fost prezentat în regiunea de nord a țării

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” (www.dezvolt.md), în parteneriat cu Centrul Analitic Independent Expert-Grup, au organizat în regiunea de nord a țării trei sesiuni de informare pentru primul apel de propuneri de proiecte.

Astfel, prima reuniune de informare a avut loc în data de 18 aprilie, în or. Soroca. În sală au fost prezenți reprezentanți ai 17 Organizații ale Societății Civile. Programul de grant a fost prezentat de către Dumitrul Budianschi, coordonatorul proiectului în regiunea de nord, din partea Expert-Grup şi managerul Proiectului, Mircea Eşanu.

Participanții la eveniment au fost interesaţi de modul în care ar putea, prin intermediul granturilor obținute în cadrul acestui proiect, să soluționeze o serie de probleme majore cu care se confruntă localitățile lor, cum ar fi: staţia de epurare, dezvoltarea turismului şi implicarea tinerilor în activităţi civice. 

Sesiunea de informare din or. Bălți a avut loc în data de 19 aprilie 2019. Programul de grant a fost prezentat de către reprezentantul Expert-Grup, Tatiana Savva și managerul Proiectului, Mircea Eșanu. La eveniment au fost prezenţi 58 de reprezentanţi ai OSC-uri, care desfăşoară activităţi în astfel de domenii precum medicină, asistenţa socială, monitorizare şi consultanţă juridică, ecologie, educaţie. De data aceasta, participanții au fost interesați de astfel de teme precum: îmbunătăţirea nivelului de educaţie în şcoală, instruirea eleviilor privind problemele ecologice, dezvoltarea asociaţiilor obşteşti. 

La sesiunea de informare, organizată în or. Edineț în data de 22 aprilie, au participat circa 20 de potențiali beneficiari. Prezentarea programului de grant a fost desfăşurată de către Eugen Ghileţchi din partea Expert-Grup şi asistentul de proiect, Agachi Inga (Expert-Grup). Participanții la reuniune și-au manifestat interesul față de astfel de subiecte precum: integrarea persoanele cu dizabilităţi, instruirea tinerilor privind domeniul tehnologilor moderne, limbi străine, implicarea sporită a societăţii în activităţi civice.

În cadrul sesiunilor de informare, participanţii au fost familiarizați cu oportunitățile oferite de Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, au fost și informaţi despre modalitățile de elaborare și depunere a dosarului, criteriile de selectare a beneficiarilor precum și activitățile eligibile din cadrul programului de grant. 


Proiectul ”Dezvoltarea Societății Civile la nivel local în Republica Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Fundația Konrad Adenauer, în parteneriat cu Asociația pentru Politică Externă (responsabil de regiunea Centru); Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT) (responsabilă de regiunea Sud); Centrul Analitic Independent Expert-Grup (regiunea Nord) și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat (UTA Găgăuzia și raionul Taraclia).

În cadrul proiectului, cu durata de implementare de trei ani,  vor fi oferite granturi în valoare totală de circa 3 milioane de euro. Programul de grant este adresat organizațiilor societății civile locale, ce desfășoară activități în afara orașului Chișinău și care sunt direct responsabile de implementarea lor. Vor fi finanțate peste 150 de propuneri de proiecte, orientate spre promovarea principiilor bunei guvernări. O atenție specială va fi acordată proiectelor ce au drept obiectiv monitorizarea procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE. În cadrul sesiuniii de informare, participanţii au fost informaţi despre modalitățile de elaborare și depunere a dosarului, criteriile de selectare a beneficiarilor precum și activitățile eligibile şi neeligibile din cadrul programului de grant.

COMUNICATdezvolt.md