Dezvolt.md
baner_APEL INCHIS.png

Granturi

 

Programul de grant

Criterii de eligibilitate

În cadrul concursului sunt eligibile organizațiile societății civile înregistrate în Republica Moldova, ce își desfășoară activitatea în afara Chișinăului și sunt direct responsabile de implementarea proiectului.

Sunt considerate eligibile organizațiile cu sediul la Chișinău în cazul în care portofoliul de proiecte demonstrează experiență anterioară de lucru în regiuni. Grupurile de inițiativă de nivel local și grupurile de interese sunt încurajate sa depună dosarul în parteneriat cu organizațiile înregistrate. Consultați categoriile de finanțare pentru mai multe detalii.


Obiectivele programului de grant

Propunerile de proiect trebuie să contribuie la dezvoltarea principiilor bunei guvernări în Republica Moldova și vor urmări unul dintre următoarele obiective

 • instruirea OSC-urilor locale și regionale în monitorizarea și promovarea procesului de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova-UE; 

 • promovarea democrației participative, a drepturilor omului, statului de drept și a nediscriminării în toate sectoarele vieții publice;

 • sporirea nivelului de educație civică, a gândirii critice, educației mediatice;

 • promovarea diversității culturale, coeziunii sociale și comunicării la nivel local și regional;

 • sporirea nivelului de implicare a OSC-urilor de nivel local în dezvoltarea strategică și sustenabilă pe termen mediu și lung a comunității;

 • monitorizarea politicilor publice, a eficienței și eficacității utilizării fondurilor și proprietății publice, a proceselor de bugetare la nivel central și local, achizițiilor publice, capacității de intervenție/reacție a serviciilor publice, protecției mediului în comunitățile locale;

 • elaborarea și promovarea unor politici publice alternative pentru îmbunătățirea procesului de gestionare a bunurilor și fondurilor publice;

 • consolidarea și instruirea OSC-urilor de nivel local - dotarea acestora cu instrumente de comunicare cu autoritățile publice, instruiri privind modul de utilizare a datelor disponibile, creșterea capacităților de colectare de fonduri (fundraising);

 • promovarea și fortificarea comunicării și colaborării dintre populație, grupuri de inițiativă, organizații obștești cu actorii și lideri formali locali (administrație publică, instituții educaționale, biblioteci, case de cultură, mediul de afaceri, etc.) pentru identificarea și soluționarea problemelor locale;

 • instruirea și ghidarea organizațiilor civile de nivel local în managementul de proiect, guvernanța internă și formularea domeniului lor de activitate, în procesele de monitorizare și evaluare;

 • consolidarea alianțelor tematice existente ale organizațiilor societății civile de nivel local și/sau crearea unor noi coaliții pentru facilitarea dialogului cu alte părți interesate;

 • promovarea, prin intermediul incluziunii și cooperării, a politicilor publice care să abordeze eficient problemele de dezvoltare la nivel regional, să reacționeze la practicile precare ale politicii publice promovate la nivel central și la nivel local.Activități eligibile

 • campanii de mobilizare comunitară,

 • informare și sensibilizare privind soluționarea problemelor locale;

 • audieri și activități publice, consultări, dezbateri, sesiuni de mentorat și de formare/instruire;

 • activități de identificare a impedimentelor în dezvoltarea comunităților, diseminarea constatărilor/rezultatelor;

 • analiza politicilor publice orientate către dezvoltarea comunităților;

 • evaluarea eficienței și eficacității autorităților locale;

 • aplicarea instrumentelor de monitorizare (instrumente on-line pentru a documenta, verifica, măsura și raporta indicatorii și procesele);

 • elaborarea și livrarea de către organizațiile societății civile de nivel local a unor module/sesiuni de instruire în diverse aspecte ale elaborării și monitorizării politicilor;

 • produse media tipărite, foto, video, online, emisiuni TV, radio sau altele similare;

 • activități de networking destinate organizațiilor societății civile de nivel local în vederea implicării acestora în dezvoltarea propriei comunități și în procesele decizionale locale;

 • alte activități ce pot contribui eficient la promovarea diversității culturale, coeziunii sociale și comunicării la nivel local și regional.


Modalități de depunere a dosarului

icons-01.png

Expediere poștală
scrisoare recomandată la sediul Proiectului:
str. Alexei Sciusev 64B, MD-2012, Chișinău, Proiectul Dezvoltarea societății civile la nivel local în RM, Mircea Eșanu

icons-02.png

Expediere electronică
a dosarului complet în format PDF la adresa eu@dezvolt.md

Completare a formularului online
doar pentru utilizatorii Gmail

icons_office_icon.png

Depunere direct la sediul proiectului, cu condiția coordonării prealabile la adresa eu@dezvolt.md